Redaktionsgruppe

Redaktører

Harry Lahrmann, Aalborg Universitet, ansvarhavende redaktør

Tove Hels, Dansk Vejforening

Otto Anker Nielsen, DTU Management Engineering

Malene Freudendal-Pedersen, Aalborg Universitet (Cph)

Mette Møller, DTU Management Engineering