Hvor mange kommer til skade i trafikken?

-estimering af antal personskader efter trafikulykker i Danmark baseret på selvrapportering igennem en befolkningsundersøgelse

Forfattere

  • Anne Vingaard Olesen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet
  • Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet
  • Tanja Kidholm Osmann Madsen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet
  • Tove Hels Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet
  • Jens Lauritsen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.djtr.v4i1.6956

Resumé

Det er velkendt, at Danmarks officielle trafikulykkesstatistik med omkring 550 personskader/mio. indbyggere/år er forbundet med et stort mørketal. I en befolkningsundersøgelse blandt 5.532 repræsentativt udvalgte danskere på eller over 18 år har vi estimeret et mere retvisende ulykkestal. Undersøgelsen viser, at det bedste bud er, at for hver million indbygger på eller over 18 år i Danmark kommer 14.637 hvert år til skade i trafikken i et omfang, så de tager på hospitalernes akutmodtagelser, til egen læge eller til vagtlægen. Næsten halvdelen af dem har fravær fra arbejde eller skole og en tredjedel modtager genoptræning i forbindelse med ulykken. 72 % af de kvæstede er bløde trafikanter, og 68 % af ulykkerne sker i byområder. Dette er i klar modsætning til den officielle ulykkesstatistik, hvor cyklister og fodgængere kun udgør 36 % af de tilskadekomne, og uheld i byområder kun 53 % af samtlige personskadeuheld. En af konsekvenserne ved det store mørketal kan være, at det ulykkesforebyggende arbejde nedprioriteres i den politiske proces, samtidig med at arbejdet vægtes med uforholdsmæssig stor vægt på bilulykker på landet og for lidt vægt på ulykker med bløde trafikanter i byerne.

Downloads

Publiceret

17-03-2022