Samkørsel i Danmark - Fremtidens mobilitetsform?

Forfattere

  • Maria Kristensen Aalborg Universitet
  • Michella Bigom
  • Line Rasmussen
  • Anne Olesen

DOI:

https://doi.org/10.54337/ojs.djtr.v5i.7069

Resumé

Har samkørsel et potentiale som fremtidens mobilitetsform, og hvordan kan brugen af samkørsel øges i Danmark er spørgsmål, der besvares i denne artikel. Dette undersøges gennem et litteraturstudie, en klyngeanalyse med baggrund i en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews, samt en analyse af samkørselsdata fra samkørselstjenesten nabogo. Det er fundet, at samkørsel har et potentiale for fremtidens mobilitet, da danskerne er åbne overfor mobilitetsformen, og ser flere fordele ved samkørsel særligt med hensyn til klimaet og miljøet. Samkørsel bruges primært i fritiden, hvorved potentialet for samkørsel kan blive større i forbindelse med pendling til og fra uddannelse eller arbejde. Samkørsel kræver en kritisk masse, hvilket kan opnås på flere arbejdspladser, da disse skaber en fælles destination for mange medarbejdere, og det har vist sig at skabe en høj gennemførelsesprocent i et projekt med nabogo sammenlignet med tidligere danske projekter. Samkørsel bruges primært af den unge generation, hvilket kan betyde, at behovet for egen bil udskydes, eller at den kollektive transport fravælges til fordel for samkørsel. Brugerne af samkørsel bor oftest i en storby, og samkørsel opfattes ligeledes blandt danskere som et storbyfænomen, hvilket betyder, at der kan være et uudnyttet potentiale for samkørsel uden for storbyerne. Undersøgelsen fandt, at for at øge brugen af samkørsel, er det vigtigt at belønne brugerne af samkørsel og udbrede kendskabet til samkørsel gennem målrettet promovering og oplysning til danskerne.

Downloads

Publiceret

25-05-2023

Citation/Eksport

Kristensen, M., Bigom, M., Rasmussen, L., & Olesen, A. (2023). Samkørsel i Danmark - Fremtidens mobilitetsform?. Danish Journal of Transportation Research – Dansk Tidsskrift for Transportforskning, 5. https://doi.org/10.54337/ojs.djtr.v5i.7069