Geoforum Perspektiv


Journal Homepage Image

Geoforum Perspektiv is a peer-reviewed journal published by Geoforum Denmark

The aim of the Journal is to enhance the ongoing research within the field of spatial information.

The Journal is published online free of charge and adheres to the Open Archives Initiative, which aims to facilitate the dissemination of electronic content. Authors submitting their work will therefore be also required to submit harvestable metadata. Authors publishing on Geoforum Perpektiv retain full but non-exclusive rights in their articles, and will be required to use one of the Creative Commons licenses for submitting their work (HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG). The Journal requires authors not to submit their works to other publishers for review while the article proceeds through the Geoforum Perpektiv review process. During this process however, the article will be already posted in the web site under the "Articles under Review" section to facilitate the timely exchange of ideas and progress of science. As soon as the article is accepted for publication, it will be moved to the Published section of the Web site. This process ensures that articles are published as quickly as possible and do not suffer the usual delays of journals in print.

The Journal is also published in a printed version which is distributed to the members of Geoforum Denmark and the authors of the printed articles.

 

ISSN: 1601-8796

Announcements

 

INSPIRE issue open for calls

 

As a built-up to this year´s INSPIRE conference in Denmark, this issue calls for papers related to the topic.

International research papers dealing with research within the field of geographical information do not have to comply with the thematic theme.

 
Posted: 2014-02-14 More...
 
More Announcements...

Vol 12, No 23 (2013): Autoritative grunddata

Geografiske data og geografisk information er i de senere år blevet en stadig vigtigere del af den offentlige digitale forvaltning nationalt såvel som internationalt. Med vedtagelsen og implementeringen af INSPIRE-direktivet blev de første formelle skridt taget mod en fælles formaliseret anvendelse af geografiske data og information i den offentlige forvaltning. Eftersom INSPIRE-direktivet kun er møntet mod eksisterende data, vil der stadig være mange lande, der har brug for at arbejde med produktionen af data, mens andre lande vil have brug for at arbejde med forfinelsen af de eksisterende data. For lande med eksisterende offentlige geografiske data er udfordringen ofte, at disse datasæt ikke er født til det formål at være referencedata/authoritative grunddata, men data har historisk haft et andet formål. Derfor vil disse datasæt ofte have mangler enten i form af manglende fuldstændighed eller manglende nøjagtighed i forhold til at kunne være velfungerende grunddata. Den næste bølge indenfor anvendelsen af autoritative grunddata er udviklingen af nye finansieringsmodeller. Data er ofte dyre at producere, og dyre data kan føre til at myndigheder vælger at arbejde på ikke opdaterede data eller vælger alternative produkter. En udvikling som flere lande har taget konsekvensen af ved at implementere nye finansieringsmodeller. I Danmark har man fulgt trop med denne udvikling, idet den seneste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi sætter fokus på en lang række autoritative grunddata, som bliver frigivet fra 1. januar 2013. Denne særudgivelse vil således sætte fokus på offentlige autoritative grunddata i sig selv, ligesom anvendelsen af disse som grundlag for andre sektorspecifikke data kan være med til at udfolde diskussionen heraf. Målet er at italesætte de praktiske udfordringer, der opstår, når geografisk information skal være med til at danne grundlaget for digital forvaltning.

Table of Contents

Autoritative grunddata PDF (Danish)
Line Hvingel
De offentlige digitaliseringsstrategier PDF (Danish)
Inge Flensted, Anne Kjølhede Revald
Dataene er sluppet løs – frie geografiske data PDF (Danish)
Mads Bjørn-Møldrup, Tina Svan Colding
FOT - fra Fælles Objekt Typer til Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag PDF (Danish)
Christian Helring Andersen, Rune Wøhlk
Mercatorprojektionen PDF (Danish)
Leif Kahl Kristensen

Papers

Autoritative grunddata PDF (Danish)
Lasse Baaner
A Sea of Data PDF (Danish)
Liva Kaugure, Catrine Gylling Jensen, Esben Dalsgaard Johansen, Brian Albinus Graugaard, Line Træholt Hvingel
The Value Generating Mechanisms of Open Government Data PDF (Danish)
Thorhildur Jetzek
Mere end repræsentationer, i praksis. Om at være forpligtet og engageret PDF (Danish)
Bo Allesøe Christensen


ISSN: 16018796