Potentialer og risici ved selvkørende køretøjer: implikationer for regulering, planlægning og forskning - Et litteraturstudie

Forfattere

  • Hannah Villadsen Roskilde Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.djtr.v2i1.3510

Resumé

Introduktionen af køretøjer, som kan navigere rundt i trafikken uden en chauffør, udgør et fundamentalt brud med den måde vejtransport historisk har fungeret. Den videnskabelige viden, som findes om hvad implementering af selvkørende transport reelt vil betyde for transportsystemet, for trafikanter og for passagerer, har det gennemgående kendetegn, at den bygger på estimater og kvalificerede gæt i en kontekst med mange usikkerheder.

I denne artikel gennemgår 45 centrale forskningsbaserede publikationer, som fokuserer på potentialer og konsekvenser. Teksten er intenderet for planlæggere, beslutningstagere og andre, som har interesse for implementering af selvkørende køretøjer og søger et samlet overblik over den eksisterende forskning og tænkning på området. Da de første erfaringer med selvkørende køretøjer på de danske veje forventes at være fokusereret omkring selvkørende minibusser og kollektiv transport, er effekter af selvkørende teknologi på forholdet mellem privatejet mobilitet og kollektiv transport givet særlig plads.

Downloads

Publiceret

03-08-2020