Smart Cities og det internationale standardiseringsarbejde

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.perspektiv.v15i28.1606

Keywords:

Smart Cities, standardisering, Big Data, karakteristika, indikatorer

Abstract

Når planlæggere og politikere taler om smarte byer, så bruger de som regel tillægsord såsom bæredygtig og klimatilpasset. Grønne byer og sunde mobilitetsløsninger. De drømmer om data i stride strømme og indsigt i borgernes gøren og laden. Men inden udviklingen bringer os dertil, så er det vigtigt at diskutere og vedtage de standarder, der skal gælde for den smarte by og dem der bruger den og bor i den. Både i regi af Den Internationale Organisation for Standardisering (ISO) og Open Geospatial Consortium (OGC) arbejdes der med standarder for smarte byer og forskellige forslag til opbygning af en ny datainfrastruktur for smarte byer. Denne artikel giver et overblik over de forskellige initiativer og projekter, der er i gang på området

Published

28-01-2018