Fremtidens ejendomsvurdering

Authors

  • Tina Svan Colding Skatteministeriet
  • Lasse Skakkebæk Lindegaard Skatteministeriet
  • Lars Breumlund Skatteministeriet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.perspektiv.v16i30.2119

Abstract

Det nuværende ejendomsvurderingssystem har historisk set vist sig udfordret på en række områder. Det var oplevelsen, at vurderingerne generelt set var upræcise, uensartede og uigennemskuelige.

Ejendomsvurderingerne blev suspenderet tilbage i 2013 – blandt andet på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen. I forlængelse af Rigsrevisionens kritik nedsatte den tidligere regering det såkaldte Engbergudvalg, der fik til opgave
at komme med anbefalinger til at forbedre ejendomsvurderingssystemet.


Engbergudvalget anbefalede i september 2014, at der blev lavet et nyt og gennemsigtigt vurderingssystem baseret på bedre data og med afsæt i tidssvarende statistiske metoder. Blandt de væsentligste anbefalinger til de nye vurderingsmodeller var, at alle vurderinger bør bygge på objektive data og kriterier. Det var udvalgets vurdering, at man blandt andet på baggrund af nye og bedre data, herunder matrikeldata, BBR data, plandata mv. kunne sikre tilstrækkelig høj datakvalitet til, at de kunne tjene som objektivt grundlag i vurderingsøjemed. Udvalget anbefalede derfor, at der blev arbejdet videre på at kvalitetsløfte data, forfine og udvikle nye metoder og variable til det nye ejendomsvurderingssystem.

Downloads

Published

28-01-2018