Matriklens udvidelse - ændringer i ejendomsprocessen

  • Bent Hulegaard Jensen Aalborg Universitet og Geopartner
  • Anne Kristine Mouritsen

Abstract

Nærværende artikel har fokus på de kommende ændringer i ejendomsdannelsen. Ændringerne får en række konsekvenser for de centrale aktører i ejendomsdannelses-processen; kommunerne, Tinglysningsretten, Geodatastyrelsen
samt de praktiserende landinspektører.


Baggrunden for ændringerne bygger på de målsætninger, der er opstillet i Grund dataprogrammet og herunder delprogrammet for ejendomsdata, iværksat af Digitaliseringsstyrelsen. Implementering af programmet ledes af Styrelsen for Dataforsyning og Eff ektivisering og udmøntes igennem et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Domstolsstyrelsen og Geodatastyrelsen.

Published
28-01-2018