GIS-baseret havplanlægning i Østersøregionen

  • Lise Schrøder Aalborg Universitet
  • Henning Sten Hansen Aalborg Universitet

Abstract

Indenfor de seneste årtier er der en langt mere omfattende udnyttelse af havets ressourcer og et særligt fokus på vækstpotentialet i den ”blå økonomi”. Samtidig er der en erkendelse af behovet for en mere helhedsorienteret håndtering og planlægning af den menneskelige aktivitet, som påvirker det marine miljø og dets økosystemer.

Danmark skal senest i 2021 have sin første havplan klar. En forudsætning er i den sammenhæng, at der fi ndes egnede planlægningsværktøjer, og at der er adgang til data - også på tværs af lande grænser. Her præsenteres de foreløbige resultater fra igangværende EU-projekter samt brugen af GIS-værktøjer i forbindelse med havplanlægning i Østersøen.

Published
28-01-2018