Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning - Udarbejdelse af et GIS baseret frilufts- og friluftsvisionskort i Hillerød Kommune

  • Ole Hjorth Caspersen

Abstract

Published
15-02-2012