Dataene er sluppet løs – frie geografiske data

Authors

  • Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen
  • Tina Svan Colding Funktionsleder, Geodatastyrelsen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.persk..v12i23.464

Keywords:

Frikøbtegrunddata, offentlige digitaliseringsstrategier, digital forvaltning

Abstract

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 blev regeringen og kommunernes landsforening (KL) enige om et grunddataprogram i oktober 2012. Grunddata er de data, der bruges overalt i den offentlige sektor, og som er en vigtig forudsætning for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt og effektivt. Eksempelvis informationer om personer, virksomheder, ejendomme og naturarealer.Grunddataprogrammet indeholder en række konkrete forbedringer og tiltag omkring offentligegrunddata. Data skal være af en høj kvalitet, gratis at benytte for alle og på sigt distribueres via en fællesoffentlig "datafordeler". Intentionen er, at grunddata vil understøtte effektivisering af den offentlige sektor og være en kilde til innovation, vækst og nye arbejdspladser i den private sektor.Den1. januar 2013 blev Geodatastyrelsens grunddata, de topografiske data, matrikelkortet og Danmarks Højdemodel, de første grunddata, der frit kunne hentes via Geodatastyrelsens kortforsyning. Denne artikel beskriver tiden op til frie geografiske data, hvad der er sket de første tre måneder, samt hvor vii Geodatastyrelsen er på vej hen i forhold til datafordeleren og samarbejdet med omverdenen.

Downloads

Published

30-04-2013