Autoritative grunddata

  • Line Hvingel Redaktør, Geoforum Perspektiv Lektor, Aalborg Universitet

Abstract

Med udgivelsen af ”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi” i 2011 og den opfølgende indsatsplan ”Gode grunddata til alle” (2012) er ’Autoritative grunddata’og ’Frie data’ blevet de nye buzz-words i geo-branchen. I dette nummer af Perspektiv vil du kunne få et indblik i strategiarbejdet pa området samt finde mere debatterende artikler om, hvad det vil sige, at være autoritative datasæt.
Published
10-07-2013