Autoritative grunddata

Authors

  • Lasse Baaner Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.persk..v12i23.476

Keywords:

geodata, vandløb, fredskov, zonestatus, § 3-områder, naturbeskyttelse, offentligretlige rådighedsindskrænkninger, planlægning, areallovgivning, miljøret,

Abstract

Artiklen diskuterer og kvalificerer begreberne grunddata og autoritative geodata. Autoritative geodata beskrives som retlige geodata, der umiddelbart og uden yderligere prøvelse kan lægges til grund for retlige beslutninger, og der foreslås nogle kriterier for vurdering af, hvad der kan anses for forvaltningsmæssige geografiske grunddata. Kriterierne illustreres med fire eksempler, der samtidigt viser, hvordan den grundlæggende areallovgivning ofte er skruet sammen på en måde, så lovgivningen står i vejen for at danne autoritative datasæt. Det konkluderes, at udviklingen i retning af autoritative retlige geodata kræver, at lovgivningens arealregulerende bestemmelser stedfæstes på baggrund af kompetencenormer, hvor retsvirkningen er knyttet til selve registreringen.

Author Biography

Lasse Baaner, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet

Lasse Baaner er cand. jur. ph.d. og adjunkt ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Han arbejder med miljøretlige problemstillinger med særligt fokus på offentligretlige rådighedsindskrænkninger, geodata, arealregulering og planlægning.

Downloads

Published

02-05-2013

Issue

Section

Peer-reviewed scientific papers