INSPIRE-implementeringen i Miljøministeriet

  • Allan Kristensen Associate Professor, Aalborg University Editorial Head, Geoforum Perspektiv
  • Anders Windelin Miljøstyrelsen
  • Lars Storgaard Geodatastyrelsen

Abstract

I Miljøministeriet lægger vi vægt på at bruge INSPIRE, hvor det giver mening. Det vil sige, at implementeringen af direktivet ikke sker bare, fordi vi som EU-medlemsland er forpligtiget til at implementere det. Vi gør det fortrinsvis, fordi vi med INSPIRE får et godt, omfangsrigt og ikke mindst gennemarbejdet metode- og rammeværk, som kan understøtte vores egen (dvs. nationale) indsats i opbygningen af en infrastruktur for geografisk information. I denne indsats tilstræber vi, at INSPIRE udgør fundamentet i dendanske digitale forvaltning. Herved bringes INSPIREs datasæt og tjenester i anvendelse i den konkrete opgavevaretagelse. Implementeringen af INSPIRE kræver styring og koordinering, da vi sætter fokus på sammenhæng til dendigitale forvaltning og særligt forvaltningen af miljø- og naturområdet. Altså governance. Denne artikel redegør for Geodatastyrelsens rolle i forbindelse med implementeringen af INSPIRE samt kommer med eksempler på implementeringsprojekteri miljøministeriet, som bygger på geografiske datasæt.

Author Biographies

Allan Kristensen, Associate Professor, Aalborg University Editorial Head, Geoforum Perspektiv
Anders Windelin, Miljøstyrelsen
Lars Storgaard, Geodatastyrelsen
Published
23-06-2014