Grunddataprogrammet - en dansk infrastrukturmodel for offenlige data

  • Nicolas Lemcke Horst Associate Professor, Aalborg University Editorial Head, Geoforum Perspektiv
  • Sara Bjerre Geodatastyrelsen
  • Morten Lind Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter
  • Line Hvingel Aalborg Universitet

Abstract

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indgik i efteråret 2012 aftalen om "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering". Grunddataprogrammet blev dermed født, og Danmark fik en officiel og autoritativ infrastrukturmodel for geografisk information. Arbejdet har kørt parallelt med implementeringen af INSPIRE-direktivet, og selvom de to udviklingsarbejder har haft hvert deres bane, har der været og er stadig god synergi mellem de to infrastruktur-arbejder. Artiklen præsenterer grunddataprogrammet og gør status på implementeringen heraf.

Author Biographies

Nicolas Lemcke Horst, Associate Professor, Aalborg University Editorial Head, Geoforum Perspektiv
Sara Bjerre, Geodatastyrelsen
Morten Lind, Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter
Line Hvingel, Aalborg Universitet
Published
23-06-2014