Nyeste nummer

Nr. 6 (2024): Danish Journal of Transportation Research - Dansk tidsskrift for transportforskning
Se alle numre

Danish Journal of Transportation Research - Dansk tidsskrift for transportforskning lukker med udgivelse af 6. årgang (2024)

 

Aalborg december 2023

Danish Journal of Transportation Research – Dansk Tidsskrift for Transportforskning har været et fagfællebedømt online akademisk tidsskrift, der publicerede forskning indenfor transportområdet og herunder relaterede områder som mobilitet, trafiksikkerhed, gods og logistik med mere.
DJTR har været det eneste fagfællebedømte tidsskrift for transportforskning i Skandinavien, hvor der også kan publiceres på de skandinaviske sprog.

 

Tidsskriftet udsprang fra den årlige konference Trafikdage på Aalborg Universitet, hvor der var et ønske om at kunne få fagfællebedømt de publicerede artikler – også selv om de var på skandinavisk. Efter 5 år konstaterer redaktionsgruppen, at dette ønske har været begrænset og samtidig at ”konkurrencen” på tidsskriftmarkedet er vokset markant i perioden.

 

Derfor lukker vi nu tidsskriftet og takker såvel redaktørgruppen som vore fagfællebedømmere for deres arbejde for tidsskriftet.

 

Afslutningsvis skal vi understrege, at alle artikler der er under fagfællebedømmelse, vil blive færdigbehandlet og udgivet i tidsskriftets 2023 nummer.  

Gode hilsner

Dalia Stakenaite (redaktionssekretær) og Harry Lahrmann (ansvarshavende redaktør)

 

PS.
Alle artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (proceedings) fra de sidste 30 år kan stadig findes her:

https://journals.aau.dk/index.php/td

Danish Journal of Transportation Research – Dansk Tidsskrift for Transportforskning  er et fagfællebedømt online akademisk tidsskrift, der publicerer forskning indenfor transportområdet herunder relaterede områder som mobilitet, trafiksikkerhed, gods og logistik med mere. DJTR er det eneste akademisk tidsskrift for transportforskning i Skandinavien. Tidsskriftets sprog er skandinavisk eller engelsk.