Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2011): Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University

Journalen udkommer hvert år efter Aalborg Universitets konference for transport. Indholdet heri er alle de indsendte artikler, som konferencen modtager inden afholdelse. Artiklernes emner favner bredt og giver et indblik i de aktuelle emner i de givne år, hvor journalen udkommer.

Published: 04-06-2020

Transportøkonomi

Trafikplanlægning, politik og organisation

Special Sessions

Intelligente Transportløsninger

Kollektiv Transport

Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Workshops

View All Issues