Når geografien er udfordringen

  • Spphie Dige Iversen Aalborg Universitet
  • Cecilie Ravn-Christensen Aalborg Universitet

Abstract

I erkendelse af, at der er områder i Danmark, der har brug for en ekstra økonomisk saltvandsindsprøjtning i disse år, valgte den forrige VK-regering at gennemføre en ændring af planloven. Lovændringen blev gennem ført sidste år og er tænkt som en håndsrækning til disse områder. Lovændringen indeholder to centrale dele: 1) definitionen af yderområderne, 2) lempelige bestemmelser for yderområderne. Denne undersøgelse viser, at lovændringen ikke har haft den ønskede virkning. Undersøgelsen er den første analyse af de omdiskuterede planlovsændringer og omfatter de første seks måneders levetid af disse lempeligere regler.


Published
07-01-2013
Section
Peer-reviewed scientific papers