Vol. 11 No. 22 (2012): Rygter fra randområderne

					View Vol. 11 No. 22 (2012): Rygter fra randområderne

Titlen rummer en dobbelttydighed, som ønskes undersøgt gennem forskellige artikelbidrag. Ordet Rygter lægger op til, at der er tale om artikler, der tester forskellige påstande vha. geografiske analyser. Artiklerne vil derfor skulle indledes med et rygte, i form af en hypotese eller påstand. Temaet for artiklerne er dernæst Randområderne. Dette kan forstås bogstaveligt som de fysiske, danske randområder, hvor geografiske analyser kan være med til at tegne et billede af disse og dermed be- eller afkræfte nogle af de påstande, der i dag er om på de danske yderområder, ”den rådne banan” og hvad områderne i dag ellers benævnes som. For det andet kan der være tale om artikler fra forskningsmæssige randområder, - forskningsområder som vi ikke normalt forbinder med anvendelsen af GIS-analyser, men hvor netop GIS kan være med til at give andre perspektiver på forståelsen af et givet emne.

Published: 07-01-2013