Vol. 11 No. 21 (2012): Borgerinddragelse gennem GIS

					View Vol. 11 No. 21 (2012): Borgerinddragelse gennem GIS

Borgerinddragelse gennem GIS. Eller Public Participation GIS (PP GIS), som den mereakademiske term lyder. Da temaet blev bragt på banen i redaktionen, var det mednogen skepsis - Er der noget nyt i det?

Som artiklerne i denne udgivelse viser, er PP GIS end bare at vise borgere et kort, som de kan diskutere ud fra. Interaktionen med borgerne, og især borgernes kvalificering af kortgrundlaget i form af yderligere registreringer er essentielt ift. PP GIS.

I en tid med smartphones, Facebook og andre sociale medier har vi overvundet nogle af de teknologiske hindringer ift. PP GIS. Tilbage står en diskussion af, hvad vi vil med PP GIS – Hvordan får vi brugerne involverede i PP-GIS projekter? Hvordan skal PP-GIS indtænkes i planlægningsprocesser? Og endeligt - Hvor langt vil vi gå ift. brugernes medbestemmelse?

Published: 12-04-2012