Humanistisk Sundhedsforskning
PDF
e-pub

Citation/Eksport

Jørgensen, Jens Lohfert, Malene Kjær, og Anita Holm Riis. 2016. “Humanistisk Sundhedsforskning”. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, nr. 12 (oktober):5-14. https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2724.

Abstract | Abstract

I dette nummer af Akademisk Kvarter præsenteres tolv artikler under den brede betegnelse ’humanistisk sundhedsforskning’. Artiklerne repræsenterer fire temaområder; et litterært-æstetisk, et interaktionsanalytisk, et diskursanalytisk og et filosofisk-etisk. Områderne danner tillige en ramme for artiklernes kronologi, om end der i sagens natur også forekommer overlapninger mellem temaerne. Under en samlet betragtning er de her præsenterede forskellige tilgange til den humanistiske sundhedsforskning et godt eksempel på, at såvel helt praksisnære studier som abstrakte fortællinger og filosofiske refleksioner kan bidrage til at gøre os klogere på, hvordan vi kan håndtere helse, sygdom og død som fundamentale vilkår for vores eksistens. At forstå omstændighederne omkring disse størrelser er en væsentlig drivkraft i den humanistiske sundhedsforskning, som dermed bidrager med noget andet end fx medicinsk forskning i sygdom.

https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2724
PDF
e-pub