Sundhed | Health • Vol. 12
Sundhed | Health • Vol. 12

I dette nummer af Akademisk Kvarter præsenteres tolv artikler under den brede betegnelse ’humanistisk sundhedsforskning’. Artiklerne repræsenterer fire temaområder; et litterært-æstetisk, et interaktionsanalytisk, et diskursanalytisk og et filosofisk-etisk. Områderne danner tillige en ramme for artiklernes kronologi, om end der i sagens natur også forekommer overlapninger mellem temaerne. Under en samlet betragtning er de her præsenterede forskellige tilgange til den humanistiske sundhedsforskning et godt eksempel på, at såvel helt praksisnære studier som abstrakte fortællinger og filosofiske refleksioner kan bidrage til at gøre os klogere på, hvordan vi kan håndtere helse, sygdom og død som fundamentale vilkår for vores eksistens. At forstå omstændighederne omkring disse størrelser er en væsentlig drivkraft i den humanistiske sundhedsforskning, som dermed bidrager med noget andet end fx medicinsk forskning i sygdom.

Full Issue | Hele nummeret
PDF e-pub
Jens Lohfert Jørgensen, Malene Kjær, Anita Holm Riis
5-14
Humanistisk Sundhedsforskning
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2724
PDF e-pub
Jørgen Riber Christensen
15-29
The Formula of Plague Narratives
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2725
PDF e-pub
Jens Lohfert Jørgensen
30-43
En verden Hinsides
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2726
PDF e-pub
Spencer Hazel
44-64
Acting, interacting, enacting: Representing medical practice in theatre performance
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2727
PDF e-pub
Tine Larsen
65-83
Interaktion, instruktion og patientuddannelse for kronisk sygdom
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2728
PDF e-pub
Christel Tarber
83-101
Seize the moment! Moments of suspended interaction as a patient resource for introducing psychosocial problems
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2729
PDF e-pub
Johanna Lindell
102-117
Antibiotika i almen praksis: En fælles beslutning?
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2730
PDF e-pub
Malene Kjær
188-135
Udvikling af et klinisk blik: Lokationsbåret praksis i hospitalsregi
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2731
PDF e-pub
Inger Lassen, Aase Marie Ottesen, Jeanne Strunck
136-153
Identitetskonstruktioner af patienter
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2732
PDF e-pub
Lisbeth Kappelgaard
154-169
Vi skal passe på os selv: En diskursanalytisk undersøgelse af Sundhedsstyrelsens italesættelse af patienters selvmonitorering
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2733
PDF e-pub
Jane Ege Møller
170-182
At vælge det sunde fra: En diskursanalytisk undersøgelse af Sundhedsstyrelsens italesættelse af patienters
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2734
PDF e-pub
Finn Thorbjørn Hansen
183-203
”Vi har lært at blive små sammen omkring de store spørgsmål.”: Hvordan forske i eksistentiel og åndelig omsorg, når fokus er på den filosofiske samtaledimension i palliativt arbejde?
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2735
PDF e-pub
Mette Ebbesen, Svend Andersen, Finn Skou Pedersen
203-223
A conceptual framework for the ethics of synthetic biology
https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i12.2736
PDF e-pub