Vol. 24 No. 1 (2017): Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University

					View Vol. 24 No. 1 (2017): Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University

Journalen udkommer hvert år efter Aalborg Universitets konference for transport. Indholdet heri er alle de indsendte artikler, som konferencen modtager inden afholdelse. Artiklernes emner favner bredt og giver et indblik i de aktuelle emner i de givne år, hvor journalen udkommer.

Published: 31-12-2017

Trafikmodeller og deres anvendelse

Godstransport og logistik

Kollektiv Transport

Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold